انیمیشن کوتاه ترس ها (Fears)

تمام احساسات ما لازم و خوبند، اگر:۱. به آنها آگاه باشیم ۲. آنها را بپذیریم‌ ۳. از آنها

انیمیشن کوتاه “ترس‌ها”

کارگردان: ناتا متلوگ

تمام احساسات ما لازم و خوبند، اگر:

۱. به آنها آگاه باشیم
۲. آنها را بپذیریم‌
۳. از آنها درست استفاده کنیم.

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.