handانیمیشن کوتاه «دست»

انیمیشن کوتاه «دست»

🔷 انیمیشن کوتاه «دست» (Ruka)ساخته‌ی ژیری ترانکامحصول ۱۹۶۵ چکسلواکی انیمیشن کوتاه «دست»، آخرین و بهترین ساخته‌ی عروسک‌ساز و

🔷 انیمیشن کوتاه «دست» (Ruka)
ساخته‌ی ژیری ترانکا
محصول ۱۹۶۵ چکسلواکی

انیمیشن کوتاه «دست»، آخرین و بهترین ساخته‌ی عروسک‌ساز و انیماتور و تصویرگر ِ چکسلواکی تبار، Jiri Trnka است.

آکادمی فیلم آمریکا این استاپ موشن را پنجمین فیلم انیمیشنی تاریخ قلمداد کرده و لقب «والت دیزنی» اروپای شرقی را به کارگردانش داده‌اند. خیلی جای تعجب نیست که این فیلم ِ نمادین، در آن زمان و با وجود قدرت حکومت کمونیستی چکسلواکی، با محدودیت مواجه گردد و اجازه‌ی پخش نیابد.

این انیمیشن، ساحت انسانی ِ والایی دارد و ناظر است بر زندگی و اندیشه‌ی هنرمند و فشارهای بالادستی حکومت و رسانه‌های حکومتی و یک‌سویه‌نگری ِ خواست قدرت در ایجاد آثار هنری.

هنرمندی که پاس‌دار اندیشه‌ی درونی خویش است و تا پای جان بر سر شرافت انسانی و هنری خود می‌ایستد و در عوض، قدرت‌های حاکم، شروع به دست‌درازی و دست‌اندازی در روند ایجاد اثر هنری می‌کنند و از هیچ حربه‌ای فروگذار نیستند.

در انتها نیز می‌بینیم که همان رسانه‌های حکومتی که باعث مرگ هنرمند شده‌اند، سعی بر این دارند تا با شیوه‌های تبلیغاتی پوپولیستی، هنرمند را از آن ِ خود و در جهت خود نشان دهند.
در واقع باید گفت، از نظر حکومت‌های مستبد و خودکامه، «هنرمند ِ خوب، هنرمند ِ مرده است».

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.