بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از موسسه شعف

بازدیدجناب اقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم و جناب اقای دکتر پیری مدیرکل محترم

بازدیدجناب اقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم و جناب اقای دکتر پیری مدیرکل محترم برنامه ریزی امور فناوری از موسسه علمی و پژوهشی شعف

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.