برگزاری نمایشگاه علمی

اهداف: هدف از شرکت وبرگزاری این نمایشگاه: – معرفی موسسه علمی – پژوهشی شعف به عنوان یک مرکز

اهداف: هدف از شرکت وبرگزاری این نمایشگاه:

– معرفی موسسه علمی – پژوهشی شعف به عنوان یک مرکز و پژوهشکده تحقیقاتی به علاقمندان و مخاطبان

– معرفی فعالیت ها و برنامه ها ی کوتاه مدت و بلند مدت موسسه

– ایجاد فرصت مناسب برای علاقمندان جهت ارائه مسائل علمی خود و دریافت ایده ها و به ثمر رساندن آن

– افزایش  وارائه خدمات علمی پژوهشی

– ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري و تمركز بر ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوري از طريق ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهش و فناوري كه توسط این موسسه ارائه می شود.

– ايجاد فضاي تعامل بيشتر بين فعالان عرصه علم ،هنرو فناوري از طريق اطلاع رساني آخرين دستاوردها و محصولات فناورانه

– افزایش حجم مبادلات علمی و توسعه همکاری های پژوهشی بین جامعه علمی و موسسه

– افزایش وترویج علم وهنر،نگاه نو به علوم نوین و نیازهای استان به آن

– ایجاد رقابت سالم بین پژوهشگران

– به نمایش گذاشتن آزمایش های ساده وجذاب و آموزش غیر مسقیم تحقیق و پژوهش

توجه به خلاقیت های علمی و هنری

-معرفی بازی ها و فعالیت های سرگرم کننده مفاهیم علمی(برای دریافت علم :بازی کنیم ،بسازیم و بیاموزیم)

 • شناسايي و عرضه يافته هاي پژوهشي و فناوري

ایجاد فرصت هاي سرمايه گذاري برای نيازهاي علمی وفناوري دستگاههاي اجرايي و بخش هاي پژوهشي کشور در آکادمی شعف

بخش نمايشگاهي:

 • دریافت غرفه به دوبخش مجزا :الف:بخش نمایشی :ارائه دستاورد های دانش پژوهان وهنرمندان فعال در موسسه ب:تالار تفکر : بخش اول :
 • ارائه آزمایش های جذاب شیمی ، فیزیک و نانو برای تمام سنین هدف از برگزاری آزمایشات ساده شیمی- فیزیک نانو در آکادمی شعف

هدف از برگزاری این آزمایشات ارائه مطالب و تجربیات ارزشمند در خصوص موضوع آزمایش های خلاقانه می باشد. در این آزمایشات تلاش بر آن شده تا با ارتقاء سطح آگاهی علاقمندان، به آنان کمک می نماید تا آنان بتوانند. با بهره گیری از این آزمایشات، زمینه ساز رشد کنجکاوی علاقه مندان شده تا بدین طریق فرصتی پدید آید تا این عزیزان با لذت به علم آموزی پرداخته و در جهت رشد خلاقیت و دانش خود تلاش نمایند. این پروژه های کوچک به خانواده ها می تواند کمک کند تا آنان با فرزندان خود آزمایش های ساده ای را انجام دهند وعلاوه بر انجام یک کار لذت بخش ، با یکدیگر علم آموزی نمایند.

در این کارگاه ها روش های علمی یک آزمایش بطور کلی بیان می شود تا افراد از سردرگمی در این زمینه رهایی یابند. در زیر به برخی از این روش ها اشاره می گردد.

 

 

مراحل روش علمی جهت حل مسائل

 1. مشاهده: جمع آوری اطلاعات درباره ی محیط اطراف با استفاده

از حواس مختلف.

 1. طبقه بندی:درک تفاوت ها و شباهت ها در یک گروه و طبقه بندی

آنها بر اساس شباهت ها ) برای این امر باید مشاهده دقیق داشته باشیم(.

 1. اندازه گیری:برای مشاهده دقیق نیاز به اندازه گیری )زمان،طول،

وزن و دماو…(است که باید با وسایل دقیق و واحدهای مناسب انجام گیرد.

 1. برقراری ارتباط:هنگامی که اطلاعات و یافته ها روشن و واضح و

مختصر تنظیم شد،حال میتوان این یافته ها را به صورت کتبی یا شفاهی برای دیگران توضبح داد.

 1. تفسیر کردن:ارائه نظرات خود در مورد موضوع با توجه به جمع آوری دقیق یافته ها.
 2. پیش بینی:بعضی از حوادث یا اتفاقات را میتوان از قبل پیش بینی کرد)پیش بینی نباید بر اساس حدث و گمان باشد بلکه باید بر اساس یافته ها و منطق استوار باشد.(
 3. فرضیه سازی:پیشنهاد و راه حل های معقول و قابل آزمایش یک سند یا اتفاق.
 4. آزمایش کردن: آزمایش برای کسب اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه انجام میگیرد.
 5. نتیجه گیری:ارتباط بین یافته ها بر اساس آزمایش و ارائه نتیجه گیری .
 6. نظریه:هر گاه نتیجه گیری از لحاظ آزمایش و علم ثابت شد به نظریه ختم میشود.

در این مرحله افراد به انجام آزمایشات شعبده شیمی می پردازند مثل وارد کردن تخم مرغ به داخل ظرف نوشابه خانواده روشن کردن لامپ با شمع و …

آزمایش شماره یک: 

هدف:آشنایی دانش آموزان با تغییررنگ عناصردراعداداکسایش مختلف

گروه سنی:دانش آموزان دبیرستان

مواد لازم:  آهن(III)کلرید،پتاسیم تیوسیانات،دو عدد ویال،آب مقطر

مشاهدات:دست رابه محلول پتاسیم تیو سیانات آغشته مینماییم،سپس  یک خط کش یا کارد پلاستیکی را به محلول آهن(III)کلریداغشته کرده و بر کف دست میکشیم.به ظاهر دست بریده شده وخون قرمزی ظاهر می شود.بدون اینکه دست بریده شود.

مسئله: چگونه  تغییر رنگ راتوجیه می نمایید؟

 فرضیه: تغییر عدد اکسایش آهن

نتیجه گیری:آهن سه بار مثبت دارای رنگ زرد می باشد،در اثر واکنش بایون تیوسیانات تبدیل به یون آهن دو می شود که قرمز رنگ است.

آزمایش شماره دو:  

  هدف:ساخت محلول فوق اشباع

مسئله:چگونه محلول فوق اشباع بسازیم؟

گروه سنی:راهنمایی ودبیرستان

مواد و وسایل لازم:  رنگ غذای آبی،آب جوش،مداد،نخ،شیشه دهان گشاد،بوراکس،سه عددنی نوشابه

از دانش آموزان می خواهیم بااستفاده از بوراکس و آب جوش محلول فوق اشباع بسازند

مشاهدات: در داخل شیشه دهان گشاد بوراکس و آب جوش رامخلوط مینماییم(ساخت محلول فوق اشباع)

از دانش آموزان می خواهیم ثابت نمایند محلول ساخته شده فوق اشباع است.

فرضیه:باقرار دادن سطح جامد در داخل محلول

مشاهدات:با نی ها ستاره ای میسازیم وبه وسیله نخ آن را به مداد متصل مینماییم.ستاره رادر داخل محلول قرار میدهیم.پس از سرد شدن محلول ستاره راخارج می نماییم.بلورهای بوراکس بر روی ستاره حالتی کریستالی به آن می دهد.

نتیجه:حلالیت جامدات در آب با افزایش دما افزایش می یابد،حال اگر در آب جوش نمک جامد را حل نماییم و این محلول رابه  آرامی سرد کنیم محلول فوق اشباع خواهیم داشت.حال اگر جسمی به عنوان سطح جامد در داخل این ظرف قرار دهیم ،نمک اضافه بر روی این سطح متبلور میشود.

آزمایش شماره سه: 

هدف:آشنایی دانش آموزان با ویژگی های عناصر گروه اول جدول تناوبی

مسئله: چگونه  بدون استفاده از کبریت شمع راروشن نماییم؟

گروه سنی:دانش آموزان دبیرستان

مواد لازم:  پتاسیم،شمع،آب

مشاهدات:قبل ازشروع آزمایش کنار فیتیله شمع تکه ای پتاسیم قرار میدهیم.در حضور دانش آموزان دست خودرادر ظرف آب زده وچند قطره آب بر روی پتاسیم میریزیم. فیتیله روشن میشود. ازدانش آموزان دلیل این کارپرسیده میشود.

فرضیه: فیتیله به ماده ای آغشته بوده که با آب واکنش داده وباعث شعله ور شدن فیتیله میشود.

از دانش آموزان خواسته میشود باتوجه به دانسته های خود وخواص عناصر پیش بینی نمایند چه عناصری از جدول تناوبی چنین خاصیتی دارند؟

میتوان سه عنصر فلزی مثل پتاسیم،منیزیم وآهن را در اختیار آنها قرار داد و از آنها خواست فرضیات خود را آزمایش نمایندومشاهدات خود را گزارش دهند.

نتیجه گیری:واکنش فلزات قلیایی(پتاسیم) با آب بسیار سریع و همراه باتولید شعله است.زیرا این فلزات بسیار فعال میباشند.

آزمایش شماره چهار:

هدف:آشنایی دانش آموزان با تفاوت سیکلوآلکانها باسیکلو آلکنها

مسئله:چگونه میتوان سیکلو آلکان را از سیکلو آلکن تشخیص داد؟

گروه سنی:بزرگسالان

مواد و وسایل لازم:  سیکلوهگزان،سیکلوهگزن، برم،دوعددارلن

فرضیه:انجام واکنش افزایشی.

مشاهدات:در یکی از ارلن هاسیکلو هگزان ریخته میشود ودر ارلن دیگر سیکلو هگزن.به هر دو آب برم اضافه میکنیم.یکی از دو مایع تغییر رنگ میدهد اما دیگری بدون تغییر باقی میماند.

نتیجه گیری:سیکلوهگزن به دلیل داشتن پیوند دوگانه توانایی واکنش افزایشی رادارد اماسیکلو هگزان به علت نداشتن پیونددوگانه قادر به انجام واکنش افزایشی نیست.

آزمایش شماره پنج:

هدف:آشنایی دانش آموزان با ویژگی های عناصر گروه دوم جدول تناوبی

مسئله:چگونه بدون فوت کردن در بادکنک آن را باد کنیم؟

گروه سنی:دانش آموزان دبیرستان

مواد و وسایل لازم: پودر منیزیم،اسید هیدروکلرید،بادکنک،چوب،کبریت،ارلن

به پودر منیزیم داخل ارلن اسید را اضافه می نماییم.سریعابادکنک رابردرارلن میبندیم.بادکنک بادمیشود.

از دانش آموزان خواسته میشود در موردپودرموجود در ارلن و مایع اضافه شده وگاز تولید شده، حدس بزنند.

فرضیه:پودر احتمالا فلز بوده ومایع اسیدیا بازوگاز هیدروژن.

مشاهدات: بادکنک راازسر ارلن جداکرده در آن رابسته ورها میکنیم.بادکنک به بالا رفته وبه سقف می چسبد.(گاز سبک است وباعث میشود بادکنک به بالابرود).به وسیله چوبی شعله رابه بادکنک نزدیک میکنیم، بادکنک سریعا منفجرمیشود.

نتیجه گیری:ازواکنش فلزات قلیایی خاکی بااسید، گاز هیدروژن تولید می شود.که بسیارسبک تر از هواست وبا اکسیژن هواسریعاواکنش می دهد.

آزمایش شماره شش:  

  هدف:آشنایی باواکنشهای شیمیایی

مسئله:چگونه کوه آتشفشان بسازیم؟

گروه سنی:ابتدایی

مواد و وسایل لازم:  سرکه یاآبلیمو،جوش شیرین،استوانه مدرج،خمیر بازی،مایع دستشویی

ازدانش آموزان می خواهیم در اطراف استوانه مدرج به وسیله خمیر بازی کوهی بسازند.سپس در درون استوانه  مایع دستشویی وجوش شیرین رابریزند.سپس به ان سرکه یا آبلیمو را اضافه نمایند.

مشاهدات: پس از اضافه شدن آبلیمو به جوش شیرین واکنش سریعا شروع شده و از داخل کوه آتشفشان کف به بیرون میریزد.

نتیجه گیری:در اثر واکنش جوش شیرین با آبلیمو گاز تولید شده که باعث کف کردن محلول و سرازیر شدن آن می شود.

 

آزمایش شماره هفت:  

  هدف:جابه جایی ارتفاع اجسام در آب

مسئله:چگونه بدون ورود وخروج آب در داخل شیشه نوشابه،شیشه به داخل آب فرو رود وسپس روی آب بماند؟

گروه سنی:ابتدایی

مواد و وسایل لازم:  شیشه کوچک نوشابه،چسب برق،سکه،قیچی،کش ،ظرف آب،خمیر بازی، نی نوشابه

پس از ساخت وسیله از دانش آموزان می خواهیم آن راداخل ظرف آب قرار دهند.بطری برروی آب قرار میگیرد.ازدانش آموزان می خواهیم راهی نشان دهند که بدون ورود آب به داخل شیشه شیشه در ته ظرف قرار گیرد؟

فرضیه:بافشاردادن شیشه پلاستیکی وخروج هوااز داخل آن

مشاهدات: شیشه رادر داخل آب فشارمیدهیم هوای آن خارج میشود،در نتیجه شیشه در ته ظرف آب قرار میگیرد.از دانش آموزان می خواهیم راهی نشان دهند بدون خروج شیشه از آب راهی بیان نمایند تاشیشه به روی آب بیاید.

فرضیه:از طریق ورود هوا به داخل شیشه

مشاهدات: از طریق نی دانش آموز درشیشه میدمد ودوباره بر روی آب قرار میگیرد.

نتیجه گیری:بافشردن شیشه هوای داخل آن خارج شده ووزن شیشه باعث فرو رفتن آن به زیر آب میشود.سپس بادمیدن هوا به داخل شیشه فشار هوا باعث حرکت شیشه به سمت بالا وسطح آب میشود. از این روش در زیر دریایی ها نیز استفاده میشود.

 

 

 

درضمن پاره ای از آزمایش های جذاب که در سال های گذشته و حال باعث تولید ثروت شده اند نیز با عنوان آزمایش های تهیه مواد روزمره انجام میشود :

1- ساخت مايع ظرفشويي

2- ساخت آب ژاول (مایع سفید کننده )

3 –  ساخت مایع شیشه شوی

4- ساخت محلول لکه بر

5 – ساخت خمیرجلادهنده فلزات

6-تهیه شامپو

7-تهیه چسب پلاستیک

بعلاوه آزمایشات جذاب نانو در سنین مختلف برگزار می گردد از قبیل ساخت نانو ذرات فرومغناطیسی و …

لذا برای آگاهی بیشتر خانواده ها و افراد علاقه مند این موسسه برآن شده تا کارگاه هایی را در هفته پژوهش برای بازدید کنندگان نمایشگاه برپا نماید که جدول تاریخ و هزینه برگزاری این کارگاه ها در زیر ارائه می شود.در ضمن برنامه ی هر روز با روز دیگر کاملا متفاوت خواهد بود.

روز و تاریخ12-917-1519-17
شنبه 23/09/92کارگاه کاربرد نانو مواد
یکشنبه 24/09/92کارگاه آزمایشات علمیانجام آزمایشات جذاب شیمیانجام آزمایشات جذاب شیمی
دوشنبه 25/09/92انجام آزمایشات جذابانجام آزمایشات جذاب
سه شنبه 26/09/92انجام آزمایشات جذاب نانوانجام آزمایشات جذاب نانو
چهارشنبه 27/09/92تهیه مواد روزمره (شامپو و صابون و …)تهیه مواد روزمره (شامپو و صابون و …)

 

هزینه های مربوط به آزمایشاتقیمت (ریال)
کارگاه کاربرد نانو مواد10،000،000
کارگاه آزمایشات علمی3،000،000
مواد اولیه آزمایشات جذاب شیمی- فیزیک- نانو20،000،000
مواد اولیه آزمایشات تهیه مواد روز مره5،000،000
جمع کل38،000،000

 

بخش دوم تالار تفکر :

در این کارگاه جذاب مخاطبان با هنر اریگامی آشنا می گردند:

اریگامی چیست؟

هنری است که در آن خوب دیدن، تمرکز ذهن و بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است. هدف این هنر خلق طرح های جالب با کاغذ به کمک تاهای هندسی است و به نوعی پرورش و هماهنگی ذهن و دست می باشد.

 

 • به قول تاكتوشي نوجيما مدرس دانشگاه كيوتو و استاد اريگامي تئوري اريگامي را مي توانيم براي همه چيز استفاده كنيم چونكه همه جا هست. (اُري) به معني با انديشه تا دادن و (گامي) به معني کاغذ است.ت رکيب آنها با يکديگر کلمه اريگامي را مي سازد. بنابراين اريگامي هنر و انديشه ي تا دادن کاغذ (يا صفحاتي از جنس پلاستيک ، فلز و مواد ديگر) براي خلق شکل هاي مختلف ، مي باشد به طور کلي، اين طرحها با يک برگ کاغذ مربع شکل آغاز مي‌شود، که هر روي آن ممکن است به رنگ متفاوتي باشد و بدون بريدن کاغذ ادامه مي‌ يابد.اين شکل ها تعداد زيادي ازحيوانات ، پرندگان ، ماهي ها،وسايل بازي، وسايل دکوري، شکل هاي هندسي و اشکالي در ارتباط با گرافيک ، معماري ، صنعت و … را شامل مي شوند. که مانند هر هنر و علم ديگري بر گرايش هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از :
 1. اريگامي
 2. تسليشن اريگامي (اريگامي شبکه اي)
 3. اريگامي سه بعدي که با به هم پيوستن قطعاتي يکسان تشکيل مي شود
 4. مدولار اريگامي
 5. هالي گامي (تا هاي خميده
 6. برش و تا

اهداف :

 • تقویت دقت و تمرکز حواس
 • تقویت فعالیت های ادراکی (درک جهات)
 • تقویت حافظه
 • یادگیری مفاهیم هندسی
 • تقویت تفکر منطقی
 • تقویت اعتماد به نفس

تقویت مهارتهای عملی و گروهی

شناسايي، جذب و پرورش استعدادها در زمينه‌هاي هنری
ـ ایجاد انگیزه ی درونی

-رسیدن به حس هم اندیشی ، همکاری و مشارکت های هنری و علمی

 

بخش سوم تالار تفکر :

کارگاه استخر ماهی :

این کارگاه با هدف بالا بردن سطح تمرکزو دقت مخاطبان ،تفاهم وهمکاری بین اعضای خانواده  به صورت مسابقه ماهیگیری برپا می گردد هزینه شرکن در مسابقه 2000تومان برای هر نفراست

وسایل مورد نیاز :استخربادی یا حوضچه ی کوچک بادی

ماهی – سطل برای شمارش ماهی های صید شده از استخر و تور کوچک ماهیگیری

 

 • سخنراني‌هاي علمي

علاوه‌ بر متخصصين و صاحب‌نظران فعال در زمينه زيست‌فناوري كه در اين جشنواره به ايراد سخنراني‌هايي علمي خواهند پرداخت، دانش‌آموزاني كه دستاوردها و طرح‌هاي آنها در جشنواره زيست‌فناوري برگزيده شده، طرح‌هاي خود را به‌صورت شفاهي ارايه خواهند كرد.

 • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي

در اين جشنواره، كارگاه‌هايي پيش‌بيني شده تا دانش‌آموزان از نزديك با تكنيك‌هاي مورد استفاده در حوزه زيست‌فناوري و همچنين با تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه‌هاي زيست‌فناوري آشنايي حاصل كنند.

 • بحث و گفتمان‌هاي علمي

اين نشست‌ها، پيرامون موضوعات خاص با هدايت و نظارت افراد خبره و كارشناس و مشاركت دانش‌آموزان فعال در آن موضوع، برگزار خواهد شد.

 • سينماي زيست‌فناوري

در اين جشنواره، فيلم‌هايي مرتبط با زيست فناوري به نمايش درخواهد آمد. هدف از برگزاري اين بخش، آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با اين حوزه مي‌باشد.

 

 

 

 

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.