آزمایش های فیریک 10 ترفند علمی شگفت انگیز با استفاده مایعات!

82

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.