تولید برق بیشتر از لیمو ترش

تولید برق بیشتر از لیمو ترش

اجزای اصلی باتری را یک الکترولیت و دو الکترود از مواد غیر هم جنس تشکیل می دهند، که یکی از الکترودها با الکترولیت واکنش شیمیایی انجام می دهد. در این آزمایش باتری شامل دو فلز است که در محلول اسید قرار دارند، مس و روی به عنوان فلز و لیمو محلول اسیدی را تامین می کند.( لیمو به علت دارا بودن اسید سیتریک محلول اسیدی را تامین می کند).الکترون ها از قطب منفی (میخ) وارد دیود نوری شده و به سمت قطب مثبت باتری (لوله مسی) بر می گردند.در نتیجه دیود نوری روشن می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.