شمع نوسانگر (منبع خارجی)

30

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

2 thoughts on “شمع نوسانگر (منبع خارجی)

  1. نویسنده

نظر خودتون رو بنویسید.