در این سخنرانی هفت اشتباه مهلک در صحبت کردن و چهار شیوه برای اینکه در مکالمات و صحبت خود موثر تر باشید آمده است.

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.