نجات تخم مرغ

هدف از برگزاری مسابقه “نجات تخم مرغ”، ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان را در

saveeggهدف از برگزاری مسابقه “نجات تخم مرغ”، ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاپ کاوشگرها به سیاره های دیگر یاری کند. چرا که کاوشگرها باید در درون سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی، بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگی و با حفظ دستگاه های درون خود، با کمترین خسارت بر سطح سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند و اطلاعات کسب شده را به زمین ارسال کنند .

در این مسابقه تیم ها با ساختن سازه و قراردادن تخم مرغ در آن و پرتاب از ارتفاع 12 تا 18 متری، ضمن سالم نگه داشتن تخم مرغ در برخورد با زمین، توانمندی خود را در ساخت سازه در معرض قضاوت هیات داوران قرار میدهند.هدف اصلي از طراحي اين مسابقات در دنيا، کسب ايده‌هايي براي به حداقل رساندن آسيب وارده به کاوش‌گراني بود که براي نمونه از طريق فضاپيماها به سيارات ديگر پرتاب مي‌شدند و يا كاهش آسيب به بسته‌هايي بود که از طريق هواپيما براي کمک‌رساني به مناطق مختلف فرستاده مي‌شدند.

تخم‌مرغ به ‌دليل حساسيت و ظرافت خود براي اتخاذ ايده‌هاي مناسب در اين مسابقه مورد استفاده قرار گرفته است، براي شركت در اين مسابقات، سازه‌هاي خاصي ساخته شده و تخم‌مرغ در آن به گونه‌اي جاسازي مي‌شود که با سقوط سازه از ارتفاعي مشخص، تخم مرغ از سازه خارج شده و کم‌ترين آسيب را ببيند.

 

 

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

One thought on “نجات تخم مرغ

    نظر خودتون رو بنویسید.