رباتیک

–        کمک به قوه ی خلاقیت فراگیر –       – رشد حس کار آفرینی فراگیر –      

robot

–        کمک به قوه ی خلاقیت فراگیر

–       – رشد حس کار آفرینی فراگیر

–        یادگیری چندین مهارت مرتبط با علوم رباتیک(مکانیک ، الکترونیک ، کامپیوتر)

–       شرکت در مسابقات و جشنواره های منطقه ای و ملی …

–        آشنایی مقدماتی با رباتهایی که در صنعت به کار می روند .

–        افزایش روحیه ی موفقیت طلبی و اتکا به نفس در فراگیران
– تلفیق کار عملی و دانسته های تئوری

–  یادگیری فرهنگ کار گروهی

–       ایجاد شور و انگیزه در جهت فراگیری مطالب جدیدتر

–        تلاش در جهت ثبت اختراع

–        شرکت در  جشنواره  ها ی مختلف

–       ایجاد رقابتی سازنده در جهت پیشرفت فردی و گروهی و نه در جهت تخریب ایده ها

–       آشنایی با روند کارهای صنعتی

–        آشنایی با رشته های دانشگاهی جهت انتخاب رشته هوشمندانه در دانشگاه

–       ایجاد فضایی مناسب برای بازی و سرگرمی علمی و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان با جهت گیری مناسب

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

نظر خودتون رو بنویسید.