رباتیک

–        کمک به قوه ی خلاقیت فراگیر –       – رشد حس کار آفرینی فراگیر –      

robot

–        کمک به قوه ی خلاقیت فراگیر

–       – رشد حس کار آفرینی فراگیر

–        یادگیری چندین مهارت مرتبط با علوم رباتیک(مکانیک ، الکترونیک ، کامپیوتر)

–       شرکت در مسابقات و جشنواره های منطقه ای و ملی …

–        آشنایی مقدماتی با رباتهایی که در صنعت به کار می روند .

–        افزایش روحیه ی موفقیت طلبی و اتکا به نفس در فراگیران
– تلفیق کار عملی و دانسته های تئوری

–  یادگیری فرهنگ کار گروهی

–       ایجاد شور و انگیزه در جهت فراگیری مطالب جدیدتر

–        تلاش در جهت ثبت اختراع

–        شرکت در  جشنواره  ها ی مختلف

–       ایجاد رقابتی سازنده در جهت پیشرفت فردی و گروهی و نه در جهت تخریب ایده ها

–       آشنایی با روند کارهای صنعتی

–        آشنایی با رشته های دانشگاهی جهت انتخاب رشته هوشمندانه در دانشگاه

–       ایجاد فضایی مناسب برای بازی و سرگرمی علمی و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان با جهت گیری مناسب

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.