روش های پیشگیری از کرونا در مدرسه:

  • دستان خود را قبل از ورود به مدرسه و همچنین قبل و بعد از پایان هر کلاس با صابون بشورید
  • جهت نوشیدن آب،بطری آب به همراه داشته باشید
  • پنجره ها ، در کلاس ها و کلیه مکان های بسته باز باشد
  • از خودکار ، ماژیک وایت برد و کلیه لوازم شخصی خود استفاده کنید و از لوازم دیگران استفاده نکنید
  • کلیه دانش آموزان و کادر مدرسه ماسک و دستکش را به همراه داشته باشند
  • فاصله اجتماعی به فاصله حداقل یک متر و نیم در سر کلاس حتما رعایت شود
  • در صورت داشتن علائم مشکوک مانند تب از آمدن به مدرسه خودداری نمایید
  • از رها کردن ماسک و دستکش استفاده شده در مدرسه و محیط کلاس بپرهیزید
  • از رها کردن ماسک و دستکش استفاده شده در مدرسه و محیط کلاس بپرهیزید

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.