در ساده ترین تعریف می توان موشک آبی را یک بطری نوشیدنی گازدار معرفی کرد که به صورت وارونه قرار گرفته ودرانتهای آن دماغه (نوک) موشک نصب شده است. درون بطری موشک تا حد معینی آب وجود دارد که این آب نقش سوخت موشک را ایفا خواهد کرد. در پایین موشک (دهانه بطری) نیز می […]

ادامه مطلب

  هدف از برگزاری این آزمایشات ارائه مطالب و تجربیات ارزشمند در خصوص موضوع آزمایش های خلاقانه می باشد. در این آزمایشات تلاش بر آن شده تا با ارتقاء سطح آگاهی علاقمندان، به آنان کمک می نماید تا آنان بتوانند. با بهره گیری از این آزمایشات، زمینه ساز رشد کنجکاوی علاقه مندان شده تا بدین […]

ادامه مطلب