50

ادامه مطلب

60

ادامه مطلب

هاورکرافت, شناوری دو منظوره (آبی- خاکی) است که به روش هوابرد و با استقرار روی بالشتکی از هوای فشرده به‌آسانی و با نیروی رانش نسبتاً کمی روی سطوح آبی و خاکی حرکت می‌کند. هوای ورودی به هاورکرافت, از طریق پروانه (fan) به زیر سازه و بالشتک‌ها منتقل شده و سبب خیزش (hovering) یا بلند شدن […]

ادامه مطلب

استفاده از روش های سنتی و به روز نبودن، یکی از مشکلات در سیستم آموزش و پرورش است به طوری که با وجود پیشرفت های فراوان در روش های تدریس و آموزش هنوز به کودکان تکالیف و مشق برای منزل داده می شود. زمانی که به این موضوع از دیدگاه کودکان نگاه می شود، مانند […]

ادامه مطلب
1 2 3 7