موشک آبی چند مرحله ای به همراه چتر بسیار جذاب و دیدنی. 61

ادامه مطلب

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم […]

ادامه مطلب

هر بطري نوشابه اي كه در دسترس شماست كار يك موشك را انجام مي دهد شما مي توانيد با چسباندن بطري ها به هم البته طوري كه راهي براي خروج هوا وجود نداشته باشد موشكي قوي تر با برد بيشتر بسازید. باساخت باله هايي از جنس كاغذ بطري خود را بيشتر شبيه به موشك كنيد […]

ادامه مطلب