هاورکرافت, شناوری دو منظوره (آبی- خاکی) است که به روش هوابرد و با استقرار روی بالشتکی از هوای فشرده به‌آسانی و با نیروی رانش نسبتاً کمی روی سطوح آبی و خاکی حرکت می‌کند. هوای ورودی به هاورکرافت, از طریق پروانه (fan) به زیر سازه و بالشتک‌ها منتقل شده و سبب خیزش (hovering) یا بلند شدن […]

ادامه مطلب

فراغت؛ کنترل زمان شریعتی مزینانی، می‌گوید: فراغت به معنای زمانی است که افراد از کار و فعالیتهای رسمی فارغ می‌شوند. در گفتمان عمومی، فراغت به معنای استراحت و رفع خستگی حاصل از کار است، اما به تعبیر دقیق‌تر و علمی‌تر، فراغت زمانی است که کنترلش در اختیار خودمان است. عملکرد افراد در ساعتهایی که به […]

ادامه مطلب

یادگیری یک زبان جدید یکی از چالش برانگیزترین و درعین حال ارزشمندترین کاری است که یک فرد می تواند انجام دهد. این کار تصمیمی عالی برای سال جدید است زیرا دشوار است، افق دید شما را گسترش می دهد، و دست کشیدن از آن بسیار آسان است! با این حال نیازی نیست که به تنهایی […]

ادامه مطلب

348

ادامه مطلب

10

ادامه مطلب
1 2 3 5