برگزاری کلاس طراحی بازی های کامپیوتری   کارگاه الکترونیک دکتر تجلی مهمان ویژه از سوئد   یک ساعت با نانو ویژه کودک   70

ادامه مطلب

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم […]

ادامه مطلب