همراه با یکدیگر خلاقیت را تمرین کنیم. معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری با همکاری آکادمی شعف در نظر دارد مسابقه شهر کارتن را برگزار کند این برنامه در دو قسمت : 1_دریافت آثار مخاطبین 2_برگزاری نمایشگاه از آثار مخاطبین اجرا خواهد شد .منتظر آثار زیبای شما تا بیستم خرداد ماه هستیم.   20

ادامه مطلب

اجزای اصلی باتری را یک الکترولیت و دو الکترود از مواد غیر هم جنس تشکیل می دهند، که یکی از الکترودها با الکترولیت واکنش شیمیایی انجام می دهد. در این آزمایش باتری شامل دو فلز است که در محلول اسید قرار دارند، مس و روی به عنوان فلز و لیمو محلول اسیدی را تامین می […]

ادامه مطلب

در مسابقات کمیکار دانش آموزان  ودانش جویان در قالب گروه های چند نفره ماشین های شیمیایی (Chem-E-Car) خود ، (ماشین هایی که نیروی محرکه آنها از واکنش های شیمیایی تامین می شود)را به رقابت می گذارند. رقابتی که می تواند موجب توسعه علمی ، پژوهش و تحقیقات گروهی معتبر گردد. در مسابقات کمیکار طراحان با […]

ادامه مطلب

در ساده ترین تعریف می توان موشک آبی را یک بطری نوشیدنی گازدار معرفی کرد که به صورت وارونه قرار گرفته ودرانتهای آن دماغه (نوک) موشک نصب شده است. درون بطری موشک تا حد معینی آب وجود دارد که این آب نقش سوخت موشک را ایفا خواهد کرد. در پایین موشک (دهانه بطری) نیز می […]

ادامه مطلب

هدف از برگزاری مسابقه “نجات تخم مرغ”، ساخت سازه ها و اجسامی است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاپ کاوشگرها به سیاره های دیگر یاری کند. چرا که کاوشگرها باید در درون سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی، بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگی […]

ادامه مطلب