در دنیای کسب و کار برخی مهارت‌ها و ترفندها وجود دارند که یاد گرفتن و انجام آن‌ها در سنین جوانی می‌تواند مهم باشد. راه‌اندازی یک کسب‌ و کار یا حتی اشتغال به کار به‌صورت حرفه‌ای برای افراد جوان می‌تواند تجربه‌ای نو و تا حدی رعب‌آور باشد. شما شاید اطلاعات زیادی در مورد تجارت از کتاب‌ها […]

ادامه مطلب

امروز برای کودکان پژوهشگر شعف روز متفاوتی بود .چنان غرق در کشف و شهود بودند که زمان برایشان معنا نداشت .سوال ها ،نگاه ها و پرسش های کنجکاوانه بچه ها هر آدمی روبه وجد می آورد .شور و هیجان بچه وصف ناپذیر بود . این کودکان امروز با زبان کودکانه خود از زندگی جانوران صحبت […]

ادامه مطلب

این کارگاه  از منظر پژوهشی با اهداف زیر در برگزارمی شود: تلاش در پیشبرد اهداف تحقیقاتی و صنعتی در زمینه هوافضا و علوم مرتبط با این رشته شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای دانش­آموزان و نخبگان میهن عزیزمان در رشته‌های تخصصی مرتبط با هوافضا و آشنایی هرچه بیشتر این عزیزان برای ادامه تحصیل در این رشته و […]

ادامه مطلب

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم […]

ادامه مطلب