آنچه امروز کودکانمان آموختند کار تیمی ،همدلی ،تخیل و همکاری بود زمین جایی است که ریشه های ما در آن جا دارد. کودکان باید طوری آموزش ببینند که احساس و زندگیشان در هماهنگی با کره زمین باشد. ماریا مونتسری 20

ادامه مطلب

امروز برای کودکان پژوهشگر شعف روز متفاوتی بود .چنان غرق در کشف و شهود بودند که زمان برایشان معنا نداشت .سوال ها ،نگاه ها و پرسش های کنجکاوانه بچه ها هر آدمی روبه وجد می آورد .شور و هیجان بچه وصف ناپذیر بود . این کودکان امروز با زبان کودکانه خود از زندگی جانوران صحبت […]

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه خلاقیت با محوریت ایده تا عمل مکان : کانون خلاقیت و شکوفایی دانشگاه کوثر بجنورد 40

ادامه مطلب
1 2 3 6