هدف از برگزاری این آزمایشات ارائه مطالب و تجربیات ارزشمند در خصوص موضوع آزمایش های خلاقانه می باشد. در این آزمایشات تلاش بر آن شده تا با ارتقاء سطح آگاهی علاقمندان، به آنان کمک می نماید تا آنان بتوانند. با بهره گیری از این آزمایشات، زمینه ساز رشد کنجکاوی علاقه مندان شده تا بدین […]

ادامه مطلب