The Lost Art of Great Speech

کتاب صوتی هنر گمشده سخنوری

هنر سخنوری، از الزامات تفکیک ناپذیر است، و کم نیستند آدم هایی که ارائه یک سخنرانی کوتاه آنها


هنر سخنوری، از الزامات تفکیک ناپذیر است، و کم نیستند آدم هایی که ارائه یک سخنرانی کوتاه آنها را درمانده می کند.کتاب The Lost Art of Great Speech به این مقوله می پردازد. چگونه یک سخنرانی موفق را آماده و ارائه کنیم. سازمان مدیریت صنعتی به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای توانمندسازی مدیرانش، این کتاب را به صورت صوتی آماده و عرضه کرد.

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.