کتاب صوتی هنر گمشده سخنوری

The Lost Art of Great Speech

هنر سخنوری، از الزامات تفکیک ناپذیر است، و کم نیستند آدم هایی که ارائه یک سخنرانی کوتاه آنها را درمانده می کند.کتاب The Lost Art of Great Speech به این مقوله می پردازد. چگونه یک سخنرانی موفق را آماده و ارائه کنیم. سازمان مدیریت صنعتی به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای توانمندسازی مدیرانش، این کتاب را به صورت صوتی آماده و عرضه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.