بدین وسیله موسسه علمی پژوهشی شعف از دانش آموختگان  علوم پایه ، علوم انسانی ، فنی مهندسی  با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به همکاری می نماید لازم به ذکر است اولین شرط در پذیزش افراد دانش علمی ، خلاقییت می باشد علاقه مندان به موسسه علمی پژوهشی شعف مراجعه  نمایید .

058-تلفن تماس:  32211168