با شعف دیده شوید

آکادمی شعف در نطر داردجهت دیده شدن ، باور داشتن به خود ، الگوی مثبت دیگران بودنو ثبت بهترین لحطات زندگی ، موفقیت های کودکان،نوجوانان و جوانان عزیز را به زبان شیرین و دلچسب خودشان در سایت : shaafco.ir منتشر نماید.
شما عزیزان می توانید موفقیت ها ی خود در هر زمینه ای که به دست آورده اید را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .برای انتشار این موفقیت ها کافی است خودتان را با خودتان مقایسه کنید و در هر موضوع و کاریکه شما حتی یک قدم کوچک پیروز شده اید را با عضویت در سایت برای ما ارسال نمایید.
1- در سایت ثبت نام کنید
2- خود را معرفی نمایید (نام و نام خانوادگی ، سن ، شهر ،مقطع تحصیلی)
3-داستان خود را بگویید
4-چنانچهدوست داشتید می توانید مستند یا عکسی از خود و یا موفقیت تان را ارسال کنید.
5- از دوستانتان دعوت کنید تا مطالب شما را بخوانند
در پایان : اثری ماندگار از خود به جای بگذارید و با تمام وجود به خود افتخارکنید
ارسال مطلب