برگزاری نمایشگاه علمیبیشتر بدانید
بازی های فکری (مکعب روبیک، اتللو)بیشتر بدانید
هوش مصنوعیبیشتر بدانید
ماشین های شیمیایی (Chem-E-Car)بیشتر بدانید
نجات تخم مرغبیشتر بدانید
کارگاه نانو تکنولوژیبیشتر بدانید
کارگاه هاور کرافتبیشتر بدانید