در این آموزش با بکارگیری خلاقیت یک عدد آرمیچر (موتور الکتریکی) را به عنوان ژنراتور بر روی دوچرخه نصب خواهیم کرد. ، برای مشاهده ویدئو هایی از این دست به ، بخش ساختنی های خلاقانه مراجعه نمایید. 00

ادامه مطلب

در این فیلم آموزشی شاهد ده آزمایش و تردستی جالب با استفاده از بادکنک از قبیل : تاثیر پوست پرتغال بر بادکنک ، چگونگی به پرواز در آمدن بادکنک  و … خواهیم بود. 00

ادامه مطلب

در این فیلم آموزشی با استفاده از کاغذ و تکنیک اوریگامی یک خروگوش خواهیم ساخت. مشاهده آموزش های بیشتر اوریگامی 00

ادامه مطلب

آموزش ساخت گل با کاغذ

در این فیلم آموزشی با استفاده از وسایل در دسترس مانند کاغذ ، ماژیک و چسب گل های کاغذی زیبا خواهیم ساخت برای مشاهده ویدئو هایی از این دست به دسته کاردستی ها مراجعه نمایید.


در این فیلم آموزشی با استفاده از بادکنک ، چسب، مقوا، و .. یک ماشین بادکنکی زیبا خواهیم ساخت، برای مشاهده کاردستی های بیشتر به درسته کاردستی ها مراجعه نمایید. 0 0

ادامه مطلب