بایگانی دسته‌ی: کوچینگ

دلیل عدم تمایل رفتن به مدرسه در بچه ها

کوچینگ تحصیلی

مهتاب یزدانی دارای۲۷ سال تجربه ی کار با جوانان و نوجوانان رزرو وقت جلسه در واتساپ: ۰۹۳۶۱۴۰۳۶۹۱ 10

باغ کتاب تهران

کوچینگ تحصیلی

مهتاب یزدانی دارای۲۷ سال تجربه ی کار با جوانان و نوجوانان رزرو وقت جلسه در واتساپ: ۰۹۳۶۱۴۰۳۶۹۱ 10

اصلی ترین دلیل عدم تناسب رشته تحصیلی با شغل آینده

کوچینگ تحصیلی

مهتاب یزدانی دارای۲۷ سال تجربه ی کار با جوانان و نوجوانان رزرو وقت جلسه در واتساپ: ۰۹۳۶۱۴۰۳۶۹۱ 10

به کودکان یاد گرفتن را یاد دهیم

مهتاب یزدانی دارای۲۷ سال تجربه ی کار با جوانان و نوجوانان رزرو وقت جلسه در واتساپ: ۰۹۳۶۱۴۰۳۶۹۱ 00

چند پتانسیلی ها

چندپتانسیلی (Multipotentiality) یک واژه آموزشی و روان‌شناختی است که به توانایی و اولویت فرد مخصوصا فردی که دارای توانمندی ذهنی و کنجکاوی هنری زیادی است اشاره دارد که در آن فرد در یک یا چند زمینه مختلف به مراحل عالی می‌رسد. همچنین اشاره به افرادی دارد که علایق آنها به چند رشته شامل چندپتانسیلی (Multipotentiality) یک واژه آموزشی و […]