بایگانی برچسب: آموزش ساخت دستبند

آموزش ساخت دستبند سواروسکی ساده

آموزش ساخت دستبند سواروسکی ساده

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از منجوق، مروارید، مفتول، مهره نگین دار یک دستبند زیبا خواهیم ساخت.مشاهده کاردستی های بیشتر 00

آموزش ساخت دستبند با مروارید

دستبند مروارید

دانلود آموزش ساخت دستبند با مروارید در این ویدئوی آموزشی با استفاده از ، مروارید پلاستیکی ،  منجوق طلایی ، نخ دستبند بافی ، مفتول و .. یک دستبند خواهیم ساخت .  کاردستی های بیشتر.. 8018

آموزش ساخت دستبند با مهره

آموزش ساخت دستبند با مهره

64