اريگامي

    اريگامي: تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند، بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي،

    اريگامي: تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند، بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي، مهندسي ، گرافيك ، رياضي ،فيزيك و غيره ،كه عاشق حل مسائل علمي و ذهني مي باشند. دنياي اوريگامي از اين بابت يكي از سرآمد ترين وهيجان انگيزترين علم و هنري است كه بشر به آن دست يافته است.صرف نظر از كارآمدي و كار آيي آن براي بسياري از علوم ، تمرين بسيار خوبي براي ايجاد خلاقيت و ذوق مثبت و سازنده در تمامي افراد از كودكان تا بزرگسالان است.اوريگامي بيش از آنكه يك علم يا يك هنر باشد ، يك نياز براي انساني است كه مي خواهد خلاق و پويا باشد.
 
اهداف : –           تقویت دقت و تمرکز حواس –           تقویت فعالیت های ادراکی (درک جهات) –           تقویت حافظه –           یادگیری مفاهیم هندسی –           تقویت تفکر منطقی –           تقویت اعتماد به نفس –           تقویت مهارتهای عملی و گروهی –       کاربردی نمودن علوم و ارتباط دادن آن با زندگی و نیازهای جامعه. –       ارزش بخشیدن به فعالیت های هنری نوجوانان و جوانان. –       شناسایی، رشد و پرورش استعدادها و خلاقیت های نوآوران جوان

 

 

 

b a

 

 

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

نظر خودتون رو بنویسید.