اريگامي

    اريگامي: تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند، بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي،

    اريگامي: تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند، بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي، مهندسي ، گرافيك ، رياضي ،فيزيك و غيره ،كه عاشق حل مسائل علمي و ذهني مي باشند. دنياي اوريگامي از اين بابت يكي از سرآمد ترين وهيجان انگيزترين علم و هنري است كه بشر به آن دست يافته است.صرف نظر از كارآمدي و كار آيي آن براي بسياري از علوم ، تمرين بسيار خوبي براي ايجاد خلاقيت و ذوق مثبت و سازنده در تمامي افراد از كودكان تا بزرگسالان است.اوريگامي بيش از آنكه يك علم يا يك هنر باشد ، يك نياز براي انساني است كه مي خواهد خلاق و پويا باشد.
 
اهداف : –           تقویت دقت و تمرکز حواس –           تقویت فعالیت های ادراکی (درک جهات) –           تقویت حافظه –           یادگیری مفاهیم هندسی –           تقویت تفکر منطقی –           تقویت اعتماد به نفس –           تقویت مهارتهای عملی و گروهی –       کاربردی نمودن علوم و ارتباط دادن آن با زندگی و نیازهای جامعه. –       ارزش بخشیدن به فعالیت های هنری نوجوانان و جوانان. –       شناسایی، رشد و پرورش استعدادها و خلاقیت های نوآوران جوان

 

 

 

b a

 

 

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.