#انیمیشنی کوتاه با طعم تفکر انتقادی

فیلمی کوتاه و کودکانه با طعم تفکر انتقادی ببینیم ….. 10

فیلمی کوتاه و کودکانه با طعم تفکر انتقادی ببینیم …..

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.