روش نه گفتن به کودک

اپیزود سوم رادیوشعف

موضوع اپیزود سوم در اپیزود سوم مجموعه پادکست های رادیو شعف در رابطه با موضوع نه گفتن به

موضوع اپیزود سوم

در اپیزود سوم مجموعه پادکست های رادیو شعف در رابطه با موضوع نه گفتن به کودک و روش های صحیح انجام این کار می پردازیم

هدف از بررسی روش های نه گفتن به کودکان این است که تاثیرات منفی این پاسخ را ارزیابی و برای کاهش این تاثیرات جایگزین های رفتاری مناسبی پیشنهاد کنیم.

دستاوردهای این روش

کودک ممکن است با نه شنیدن شروع به قشقرق یا لجبازی کند. اما دراین قسمت به شما گفته ایم که چطور به بهترین و پخته ترین و منطقی ترین شکل ممکن به کودکتان نه بگویید

اپیزود سوم پادکست رادیوشعف

نظر خودتون رو بنویسید.