ساخت هویه کار آمد با وسایل ساده

ساخت هویه کار آمد با وسایل ساده

در این ویدئو برای تولید حرارت از ، نوعی سیم نیمه رسانا از جنس نیکل و کروم  ‘nichrome

در این ویدئو برای تولید حرارت از ، نوعی سیم نیمه رسانا از جنس نیکل و کروم  ‘nichrome wire’ استفاده شده است .

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

One thought on “ساخت هویه کار آمد با وسایل ساده

نظر خودتون رو بنویسید.