کتاب طرح نو

دانلود کتاب:

گزارش علمی نوعی از گزارش های رسمی است که در آن تصویر کامل و مفصلی از یک موضوع را رائه می دهد. ‎هدف از تدوین گزارش های علمی. توصیف جامعی از یک يا چند پروزه مهم : است و این که مراحل انجام آن را به ثبت برساند و در قالب یک سند رسمی توضیح ‎دهد. ‏این گزارش ها مستندسازی اطلاعات است وفعالیت های انجام شده و رویدادهایی که در تکمیل یک طرح اتفاق افتاده را روشن و واضح می کند. در نگارش گزارش علمی, مطالب باید طوری تنظیم شود که به نتیجه ای منطقی برسد. اطلاعات پرداخته شده باید صحیح و درتمام جزئیات خود دقیق باشند.  یک گزارش علمی پیشرفت منطقی فکر را با ساختار جمله و قالب بندی های زیبا بیان می کند. خواننده ی گزارش علمی باید بتواند مهم ترین اطلاعات را به سرعت و به اسانی به دست اورد. به طور کلی اطلاعات از مستندات و آزمایش ها. مشاهدات و تفکر منطقی. سرچشمه می گیرند. بنابراین در هنگام نگارش باید مطالب را مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد. در مرحله ی گردآوری مطالب. نگارش به معنای واقعی ‎اتفاق ‏نمی افتد اما یادداشت های مقدماتی که بعدها در گزارش جای خواهند گرفت به میزان زیادی در این مرحله تهیه می شوند.طراح با طراحان شرکت کننده در جشنواره خوارزمی و نظایر آن باید با چگونگی نگارش گزارش علمی آشنا باشند وکلیه مراحل عملیات طرح را از شروع تا پایان براساس جارجوب آن ارائه نمایند برای انجام یک گزارش علمی. طراح یا طراحان باید فعالیت های مطرح شده در این مقاله را مرحله به مرحله اجرا نمایند تا به یک نتیجه ی مطلوب برسند.

دانلود پی دی اف کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *