خلاقیت در ساخت صندلی معلق

خلاقیت در ساخت صندلی معلق

در این فیلم آموزشی با بکارگیری خلاقیت و قوانین فیزیک ، با استفاده از طناب و چوب …

در این فیلم آموزشی با بکارگیری خلاقیت و قوانین فیزیک ، با استفاده از طناب و چوب … یک صندلی معلق را خواهیم ساخت ، برای مشاهده ویدئو های خلاقانه بیشتر به دسته ویدئو های خلاقانه مراجعه نمایید.

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.