آموزش ساخت ماسک

آموزش ساخت دو ماسک با دستمال کاغذی و پارچه ای

در این ویدئوی آموزشی دو ماسک ساده خواهیم ساخت. 10

در این ویدئوی آموزشی دو ماسک ساده خواهیم ساخت.

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.