بازی های حرکتی و مهارتی برای کودکان

بازی های حرکتی و مهارتی برای تقویت و رشد ماهیچه های درشت و ظریف کودکان ضروری و مهم هستند. از کتاب 250 بازی 5 دقیقه ای برای کودکان؛ نشر قدیانی، که قبلا در سایت آن را معرفی کرده ایم، تعدادی از بازی هایی که در بخش بازیهای حرکتی و مهارتی آورده شده بودند را برای شما انتخاب کرده ایم. بعضی از این بازی ها صرفا به شکل فردی یا گروهی قابل انجام هستند اما تعدادی دیگر را میتوان به هر دو روش انجام داد.

بازی های حرکتی
بازی های حرکتی و رشد جسم کودک

بازی اول: فوت کردن گلوله ی پنبه ای

وسایل مورد نیاز: یک میز و یک گلوله ی پنبه ای یا کاغذی

بچه ها دور یک میز می نشینند و در وسط آن یک گلوله ی سبک پنبه ای قرار می دهند.با روش ” ده، بیست،سی،چهل…” مشخص می شود که چه کسی اول فاوت کند. او گلوله ی پنبه ای را به طرف یکی از بچه ها فوت می کند. طرف مقابل باید مواظب باشد که گلوله پایین نیفتد و آن را با فوت کردن به سوی بازیکن دیگری بفرستد.

جایگزین: می توان به جای گلوله پنبه ای از گلوله ی کاغذی استفاده کرد. اگر از توپ پینگ پنگ استفاده شود کار سخت تر خواهد شد. زیرا باید بیشتر مواظب باشند تا توپ از روی میز پایین نیفتد.

بازی دوم: جمع آوری تکه پارچه

کف اتاق بازی، تعداد زیادی تکه های کوچک پارچه پراکنده شده است. بچه ها هر یک سطلی بر میدارند و آن را کنار دیوار می گذارند و کفش ها و جوراب هایشان را در می آورند. آنها با اعلام شورع بازی، به وسط اتاق می دوند و سعی می کنند تا آنجا که می تواندد با پاهایشان از پارچه ها بردارند و در سطل هایشان جمع آوری کنند.

برای این کار با پنجه ی پا یک قطعه پارچه بر می دارند و با پای دیگر لی لی کنان به طرف سطل خود بر می گردند و پارچه را در آن می اندازند. آنها اجازه دارند هر بار تنها یک تکه پارچه بردارند. البته از دست هایشان هم نباید استفاده کنند. بازی وقتی تمام می شود که آخرین تکه پارچه در یطل بیفتد و برنده کسی است که بیشترین پارچه را جمع کرده باشد.

بازی های حرکتی
بچه ها باید حسابی بپرن و بازی کنن

شکل دیگر بازی: به جای تکه پارچه می توان از اشیاء کوچک دیگری که قابلیت جمع آوری با پنجه ی پا را داشته باشند استفاده کرد.

سومین بازی حرکتی : لورا برپا

کودکان رو به روی مربی روی زمین می نشینند

مربی یکی از کودکان را صدا میزند و میگوید لورا برپا!

کسی که مورد خطاب مربی قرار گرفته است ابتدا باید بگوید اجازه دارم ؟

وقتی به او جواب داده شد “بله” می تواند دستور را اجرا کند و بلند شود.

مربی می تواند از بچه ها حرکات متنوعی بخواهد. مثلا  بگوید لورا سه تا پرش قورباغه ای انجام بده

لورا باید بپرسد اجازه دارم ؟

وقتی گفته شد “بله” سه جست قورباغه ای می زند.

حالا ممکن است مربی به او بگوید یک باذ دور گروه بدود و یا حرکت دیگری از او بخواهد. در هر صورت بازیکن ابتدا باید بپرسد: اجازه دارم ؟

اگر اجازه گرفتن را فراموش کند یا اشتباهی صورت گیرد، خود او مربی می شود و یکی از بچه ها را انتخاب می کند.

روش دیگر بازی: در این بازی همه ی بازیکن ها دستورهای مربی را اجرا می کنند. برای مثال مربی می گوید “آقای لمن گفته است روی صندلی ها بایستید. همه ی بچه ها روی صندلی هایشان می ایستند ولی ممکن است بعد بگوید “حالا خم شوید.”

هیچ کس نباید خم شود زیرا با جمله ی “آقای لمن گفته است” شروع نشده است. بنابراین هر کس خم شود از بازی کنار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *