“من گاستون عصبانی هستم” کتابی است که مرتبط با اپیزود جدید رادیوشعف است. در ایپزود چهارم پادکست شعف به هیحانات و عواطف مثبت و منفی کودکان و به طور ویژه به تنش و استرس های آن ها پرداخته ایم که به زودی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد و شما والدین و مربیان عزیز می […]

ادامه مطلب

بازی های حرکتی و مهارتی برای تقویت و رشد ماهیچه های درشت و ظریف کودکان ضروری و مهم هستند. از کتاب 250 بازی 5 دقیقه ای برای کودکان؛ نشر قدیانی، که قبلا در سایت آن را معرفی کرده ایم، تعدادی از بازی هایی که در بخش بازیهای حرکتی و مهارتی آورده شده بودند را برای […]

ادامه مطلب

سرگرمی های روزهای کرونایی می توانند در قرنطینه و فضای بسته ی خانه هایمان به ما کمک کنند تا دچار یکنواختی و کسالت ماندن در خانه نشویم . سرگرمی های روزهای کرونایی قطعا چیزی که برای کودکان نیاز است بازی در محیط های باز و فضای بیرون از خانه است، هم به جهت تخلیه انرژی […]

ادامه مطلب

مقدمه خودآگاهی کودکان موضوعی است که میخواهیم دراین پست کوتاه به طور مختصر به آن بپردازیم، البته با معرفی بازی برای افزایش این مولفه. در پست های قبلی در رابطه با خودآگاهی کودکان نوشته ایم و اگر شما خواننده ی قدیمی و همیشگی مطالب سایت ما باشید حتما با تعریف خودآگاهی کودکان و به طور […]

ادامه مطلب

کودک خودآگاه کودک خودآگاه کودکی است که بتواند احساساتش را بشناسد، دلیل این که چرا چنین حسی دارد را بداند و بتواند درباره ی آن حرف بزند و خودش را ابزار کند. در مطالب قبلی درباره خودآگاهی با شما مخاطبین عزیز حرف زدیم و به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی، خودآگاهی را تشریح کرده […]

ادامه مطلب
1 2 3 10