آموزش ساخت قایق کاغذی با طرح متفاوت

آموزش ساخت قایق کاغذی با طرح متفاوت

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از کاغذ رنگی و تکنیک اوریگامی یک قایق با طرح متفاوت خواهیم

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از کاغذ رنگی و تکنیک اوریگامی یک قایق با طرح متفاوت خواهیم ساخت ، برای مشاهده قایق با روش معمولی به ویدئوی آموزش ساخت قایق کاغذی مراجعه کنید.

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

نظر خودتون رو بنویسید.