اسلایدر بازی های رایانه ای

بوت کمپ بازی سازی برگزار شد.

بوت کمپ بازی سازی با حمایت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انستیتو ملی بازی سازی ،پارک علم و فناوری

بوت کمپ بازی سازی با حمایت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انستیتو ملی بازی سازی ،پارک علم و فناوری خراسان شمالی ، موسسه علمی و پژوهشی شعف و مجموعه رویدادهای #ایدی برگزار شد.

بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي، انستیتو ملی بازي سازي

برنامهزمانافراد حاضر
آشنایی با طراحی بازي
یونیتی مقدماتی
طراحی کاراکتر و محیط
مدیریت پروژه
8 ساعت (هربرنامه 2
ساعت)
استاد حوزه طراحی
بازي
استاد حوزه فنی
فیلمبردار
طراحی و بالانس بازي
یونیتی 2
طراحی UI/UX
مدیریت پروژه و مدیریت تیم
8 ساعت (هربرنامه 2
ساعت)
استاد حوزه طراحی
بازي
استاد حوزه فنی
فیلمبردار
افتتاحیه مسابقه
تیم آپ
جلسات منتورینگ
یک روز کاملکلیه نمایندگان بنیاد ملی
بازي هاي رایانه اي
ادامه تولید بازي
انتهاي مسابقه
داوري
اختتامیه و اعلام تیم هاي برتر
یک روز کاملکلیه نمایندگان بنیاد ملی
بازي هاي رایانه اي

نمایندگان بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي

  • محمد حاجی میرزایی (معاون آموزش و هدایت فرهنگی)
  • کوشا خدابنده لو (استاد هنري)
  • بهزاد خرم (استاد طراحی بازي)
  • نادر رنجبري (استاد فنی)
  • فرزانه شریفی (مدیر انستیتو ملی بازیسازي)
  • محمد قدیم آبادي (روابط عمومی)

درباره موسسه شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.