کلاس های آموزشی شرکت شهریاران علوم و فنون بجنورد ویژه دوره ابتدایی:

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی

مدت دورهاهداف دورهعنوان دورهردیف
20 ساعتوبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم در آن قرار می دهند  .از آنجایی که وبلاگ در اینترنت نشر می یابد می توان آنرا یك نشریه اینترنتی شخصی هم اطلاق کرد . و حتی گاهی برخی افراد پا را از ین هم فراتر می گذارند و وبلاگ را یك رسانه ی اینترنتی می نامند .وبلاگ و وبلاگ نویسی از پدیده ای نوین در دنیای پر راز و رمز اینترنت است . هم اکنون صدها میلیون نفر از مردم سراسر دنیا از تمام سطوح اجتماعی و از تمامی قشرها به وبلاگ نویسی روی آورده اند و نوشته هی خود را در معرض دید عموم مراجعان از اقصی نقاط جهان در دهكده جهانی گذاشته اند.وبلاگ نویسی1

20 ساعت

در این کارگاه تلاش داریم تا با ایجاد رقابتی مفید و سالم، بستر مناسبی را جهت ظهور و شكوفایی استعدادهای هنری  به مدد ترکیب و تنوع رنگها در چیدمان مهرههای دومینو فراهم آوریم و بتوانیم شاهد رشد آموختههای علمی آنان در طراحی انواع مكانیسمهای مكانیكی، الكتریكی، صوتی و تصویری باشیم و ضمن تأکید بر بالا بردن قدرت تمرکز ذهنی و مهارتهای پایه هندسی، قدرت تشخیص شكل و اندازه در چیدمان مهره های دومینو را به همراه سایر مهارت های شنیداری و هماهنگی ذهن با حرکات چشم و دست در آنان بهبود بخشیم و گام مؤثری در جهت تحكیم حسن همكاری، بردباری و افزایش اطمینان و عزت نفس آنان برداریم.بازی های فكری2

20 ساعت

با در نظر گرفتن کاربرد روزافزون علم روباتیك در زندگی روزمره و رشد سریع این دانش در کشورهای پیشرفته، آموزش این علم به دانشآموزان و

علاقهمندان اجتناب ناپذیر مینماید. در این راستا واحد آموزش پارک علمی کودکان  با هدف پرورش خلاقیت و شكوفایی استعدادها و همچنین بالا بردن توان علمی و مهارتی افراد در زمینه علم رباتیك، برای رده های سنی مختلف برنامه آموزشی متناسب با آن گروه را مهیا نموده است.

آشنایی با محیط

ویندوز ونصب ویندوز

3

انجام آزمایشهای کاربردی و ساده یك راه مفید برای آموزش مفاهیم علمی به کودکان میباشد، که با انجام عملی آن این آموزشها در ذهنشان باقی میماند .

کودکان و نوجوانان همواره به علوم و آزمایشات آن جذب و در آن غرق میشوند. ریختن نوعی ماده عجیب و غریب از معجون سحرآمیز در یك لوله آزمایش و ترکیب آن با مادهی عجیب و غریبی دیگر و تماشای واکنش رنگارنگ آن برای ذهن خلاق کودکان در محیطی امن و کنترل شده می تواند بسیار آموزنده باشد.

آزمایش ها و سر گرمی های علوم4
15 ساعت

تقویت دقت و تمرکز حواس- تقویت حافظه — یادگیری مفاهیم هندسی – تقویت تفكر منطقی – تقویت اعتماد به نفس – تقویت فعالیت های ادراکی
)درک جهات(
تقویت مهارتهای عملی و گروهی – هدایت استعدادها و خلاقیت ها کاربردی نمودن علوم و ارتباط دادن آن با زندگی و نیازهای جامعه.

. ارزش بخشیدن به فعالیت های هنری نوجوانان و جوانان. شناسایی، رشد و پرورش استعدادها و خلاقیت های نوآوران جوان..

اوریگامی)کاغذ وتا(5
20 ساعتتوانایی نقاشی بارنگ وروغن  توانایی نقاشی بامداد رنگینقاشی6
20 ساعتترسیم ذهنی وقایع به شیوه های ظنزکاریكاتور7

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.