بایگانی دسته‌ی: اخبار موسسه

دست آورد های آکادمی شعف

نیلوفر فروتن

وقتی که عجیب حالت با موفقیت دانش اموزانت خوب میشه و دنیا به کامت است گویند لحظه ایست روییدن عشق . برای تغییر و موفقیت دستانت را به دستان من بسپار مهتاب یزدانی 31

دست آورد های آکادمی شعف

ساینا انتظاریان

وقتی که عجیب حالت با موفقیت دانش اموزانت خوب میشه و دنیا به کامت است گویند لحظه ایست روییدن عشق . برای تغییر و موفقیت دستانت را به دستان من بسپار مهتاب یزدانی 10

دست آورد های آکادمی شعف

حال خوب وقتی که عجیب حالت با موفقیت دانش اموزانت خوب میشه و دنیا به کامت استگویند لحظه ایست روییدن عشق …. برای تغییر و موفقیت دستانت را به دستان من بسپار مهتاب یزدانی 00

دست آورد های آکادمی شعف

حال خوب وقتی که عجیب حالت با موفقیت دانش اموزانت خوب میشه و دنیا به کامت استگویند لحظه ایست روییدن عشق …. برای تغییر و موفقیت دستانت را به دستان من بسپار مهتاب یزدانی 00

بوت کمپ بازی سازی برگزار شد.

اسلایدر بازی های رایانه ای

بوت کمپ بازی سازی با حمایت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انستیتو ملی بازی سازی ،پارک علم و فناوری خراسان شمالی ، آکادمی شعف و مجموعه رویدادهای #ایدی برگزار شد. بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي، انستیتو ملی بازي سازي برنامه زمان افراد حاضر آشنایی با طراحی بازي یونیتی مقدماتی طراحی کاراکتر و محیط مدیریت پروژه […]