کسب عنوان واحد فناوربرتر در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی توسط موسسه شعف

  اهداى تنديس و لوح تقدير به مؤسسه شعف به عنوان واحد فناور برتر در مراسم اختتاميه نمايشگاه

 

اهداى تنديس و لوح تقدير به مؤسسه شعف به عنوان واحد فناور برتر در مراسم اختتاميه نمايشگاه هفته پژوهش خراسان شمالی

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

نظر خودتون رو بنویسید.