حضور پژوهشگران نوجوان شعف در رسانه ملی

حضور مدیر عامل آکادمی شعف به همراه دو پژوهشگر با استعداد آکادمی شعف در برنامه زنده باد زندگی

حضور مدیر عامل آکادمی شعف به همراه دو پژوهشگر با استعداد آکادمی شعف در برنامه زنده باد زندگی شبکه دو

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.